Jelovnik

Registracija leta – vraćanje karte za let

Registracija leta – vraćanje karte za let

Low-cost avio-kompanije

Većina low-cost avio-kompanija prodaje svoje karte uz nemogućnost povrata novca. Osim striktno definisanih situacija, koje su u većini slučajeva ograničene i limitirane na smrt putnika ili osobe koja je sa njim u srodstvu po prvoj liniji srodstva, low-cost avio-kompanije nemaju mogućnost povrata novca.

U slučaju smrti putnika ili osobe koja je sa njim u srodstvu na osnovu prve linije rodbinskih veza, osoba koja se bavi rješavanjem ove problematike mora dostaviti kancelariji eSky-a dokaz o smrti tj. smrtni list, na osnovu kojeg se razmatra povrat troškova.

U slučaju smrti putnika koji je sam sebi platilo sve avionske troškove, potencijalni povrat odnosi se na nasljednike i može se isplatiti samo nakon sudskog ili advokatskog poravnanja.

Ako putnik ne iskoristi let, nadoknada avionskih poreza i taksi su uključene, iako se ne koriste. Low-cost avio-kompanije u većini slučajeva ne vraćaju te iznose, pošto većina njih naplaćuje administrativne naknade za povrat poreza i taksi, što je ekvivalentno iznosu povrata poreza i taksi.

Da li možete vratiti kartu zbog bolesti?

Low-cost avio-kompanije predviđaju povrat troškova samo u specifičnim situacijama. U slučaju proglašenja nesposobnosti da putujete zbog bolesti, svaki slučaj se pojedinačno razmatra. Čak i ako uslovi korištenja ne predviđaju povrat troškova u datoj situaciji, vrijedi provjeriti da li  će aviokompanija pokušati da odgovori na potrebe putnika.

U slučaju zahtijevanja naknade troškova, morate pripremiti specifičnu dokumentaciju koja potvrđuje da ste nesposobni za putovanje. Ovu dokumentaciju potrebno je dostaviti eSky kancelariji, a naši zaposleni će kontaktirati avio-kompaniju.

Redovni letovi avio-kompanija

Uslovi korištenja pod kojima se kupuju redovni letovi strogo definišu mogućnost odustajanja od leta i nadoknade koja se duguje u tom slučaju.

Većina avio-kompanija, teško je reći baš sve, predviđaju nadoknadu troškova od strane prevoznika, čak iako to cijena ne uključuje, vi možete pokušati da povratite iznos poreza i naknada. Ovo je jedino uobičajeno ako se let ne iskoristi u cijelosti. Ukoliko se iskoristi dio ili ti jedno presjedanje, povrat aerodromskih taksi i poreza biće gotovo nemoguć ili limitiran.

Pažnja!

  • Kako bi se izvršio povrat aerodromskih taksi i poreza, nesposobnost za letenje bi trebalo prijaviti prije planiranog polijetanja.
  • Osim nadoknade aerodromskih taksi i poreza, pojedine avio-kompanije predviđaju povrat troškova od strane avio-prevoznika – u cijelosti ili polovičan.
  • Nesposobnost za let možete prijaviti korisničkom servisu call centra.
  • Vraćanje karte na dan njenog izdavanja moguć je u nekim avio-kompanijama. Zahtijeva kontakt prvenstveno sa korisničkim servisom call centra. Od sljedećeg dana, nakon izdavanja karte, karta u redovnom rasporedu letenja se može vratiti samo u slučajevima predviđenim uslovima korištenja .
  • Na određenim destinacijama predviđeno je potpuno vraćanje naknade u slučaju odbijanja za vizu. Ako želite da saznate da li karta za koju ste zainteresovani predstavlja predmet naknade troškova, kontaktirajte korisnički servis call centra.

Da li možete vratiti kartu zbog bolesti?

Većina uslova i propisa korištenja redovnih letova ograničava slučajeve nadoknade troškove leta (ako cijena to ne predviđa) osim neprijatnih okolnosti usljed smrti putnika ili pak srodnika po prvoj liniji srodstva.

Ipak, u izuzetnim situacijama kada putnik nije u stanju da leti, svakako može zahtijevati od avio-kompanije da razmotri nadoknadu troškova, čak i ako cijena leta to ne predviđa. Ovakav zahtjev treba da bude detaljno obrazložen i posebna medicinska ili službena dokumentacija mora biti priložena uz obrazloženje.  Ova dokumentacija mora biti dostavljena jednom od zaposlenih u korisničkom servisu call centra, koji će to dalje proslijediti odgovarajućem sektoru avio-prevozika.

Treba napomenuti – svaki zahtjev za nadoknadu troškova zbog nesposobnosti letenja, razmatra se kao individualni slučaj, a avio-kompanije mogu odbiti zahtjev za povrat troškova.

Zapamtite!

Najbolji način kako biste zaštitili sebe od gubitka finansijskih sredstava u ovakvim situacijama jeste kupovina specifičnog osiguranja. Osiguranje od nadoknade troškova u vezi sa poništenjem leta možete kupiti u našem  servisu, pod oznakom Osiguranje.

Ovakav vid osiguranja mora se kupiti u roku od 48 sati od trenutka rezervisanja leta, a troškovi se refundiraju u iznosu do 5000 eura.

Upute i prijedlozi, koji se nalaze u ovom članku i povezanim člancima, su samo informativnog i pomoćnog karaktera i ne mogu da budu osnova za bilo koja potraživanja prema eSky.pl S.A.

Da li ovaj članak sadrži informacije koje ste tražili? Da | Ne
Po mom mišljenu, ovaj članak:
Hvala Vam na Vašem mišljenju!