Jelovnik

Politika privatnosti

 1. Politika za kolačiće

  1. eSky.pl S.A., sa sjedištem u Katovicama, Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, upisan u Registar preduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odjeljenje, pod brojem KRS 0000383663, broj NIP [PIB]: 948-19-87-199, osnovni kapital u iznosu od 1 060 877,50 PLN, u daljem tekstu: Operater, osigurava korisnicima web stranica pravo na izbor u pogledu davanja informacija koje se odnose na njih. Operater obavještava da na web stranicama koristi tehnologiju kolačića i geolokalizacije.
  2. Datoteke kolačića su male tekstualne informacije koje šalje web server, a čuvaju se na strani korisnika. Podrazumijevani parametri kolačića omogućavaju čitanje informacija koje su u njima sadržane samo serveru koji ih je izradio.
  3. Kolačići se koriste za prikupljanje informacija koje su vezane za korištenje usluge od strane korisnika. Kolačići omogućavaju, između ostalog:
   1. održavanje sesije korisnika (nakon prijave), zahvaljujući čemu korisnik ne mora ponovo da upisuje korisničko ime i lozinku na svakoj podstranici usluge;
   2. prilagođavanje sadržaja stranica usluge željama korisnika, kao i optimizaciju korištenja web stranica; te datoteke naročito omogućavaju prepoznavanje uređaja korisnika i odgovarajuće prikazivanje web stranica na način prilagođen njegovim individualnim potrebama, kao i uređaju koji on koristi;
   3. prikupljanje anonimnih zbirnih statističkih podataka koji omogućavaju bolje upoznavanje načina na koji korisnici koriste uslugu. To omogućava poboljšanje usluge, njene strukture i sadržaja u skladu s očekivanjima korisnika.
  4. Usluga koristi dvije osnovne vrste kolačića: „privremene” (session cookies) i „stalne” (persistent cookies). Privremeni kolačići su privremene datoteke koje se čuvaju na krajnjem uređaju korisnika do trenutka odjave, izlaska sa web stranice ili isključivanja softvera (web preglednika). Stalni kolačići se čuvaju na krajnjem uređaju korisnika u vremenu koje je određeno u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ne izbriše.
  5. eSky.pl S.A. u okviru usluge koristi i mehanizme vanjskih subjekata, partnera, oglašivača, i to naročito funkcije Facebook i Google društvenih mreža, što je direktno vezano za pohranjivanje kolačića tih korisnika na krajnjem uređaju.
  6. U slučaju kad softver koji služi za pregled web stranica (web preglednik) podrazumijevano dopušta čuvanje kolačića na krajnjem uređaju, korisnici mogu u svakom trenutku izvršiti promjenu podešavanja koja se odnose na kolačiće u postavkama korištenog preglednika (to se odnosi na svaku vrstu kolačića) ili izbrisati te datoteke sa svojih uređaja. U slučaju usluga geolokalizacije, korisnik daje direktnu saglasnost prihvatanjem podešavanja web preglednika.
  7. Ograničenja u primjeni kolačića mogu negativno uticati na neke od funkcionalnosti dostupnih na web stranicama usluge ili onemogućiti njihovu primjenu.
  8. Kolačići nikad ne sadrže lične podatke korisnika.
  9. Čuvanje informacija u obliku kolačića ili omogućavanje pristupa njima ne dovodi do promjene konfiguracije na krajnjem uređaju korisnika niti u softveru koji je instaliran na tom uređaju.
 2. Politika zaštite ličnih podataka

  1. Iz ovog teksta („Politika zaštite ličnih podataka”, u daljem tekstu: „Politika ZLP”) između ostalog ćete saznati u koje svrhe i koliko dugo će eSky.pl S.A. (u daljem tekstu: Kontrolor podataka) obrađivati vaše lične podatke. Saznaćete koje kategorije subjekata smiju da imaju pristup vašim ličnim podacima, kao i koja prava možete koristiti u vezi s obradom ličnih podataka. Izrađena Politika je strogo povezana s obavezom primjene novih zahtjeva koji se odnose na obradu podataka, a koji proizilaze iz propisa Evropske unije o zaštiti ličnih podataka, tj. Uredbe 2016/679 koja se naziva i GDPR (u daljem tekstu: Uredba).
  2. Politika ZLP čini dio Politike privatnosti kompanije eSky.pl S.A,. koja reguliše i pitanje korištenja kolačića.
  3. Politika ZLP se odnosi na podatke koji se prikupljaju preko web stranice, mobilne aplikacije, kao i putem kontakta sa centrom za podršku.
  4. Kontrolor vaših ličnih podataka – koji se obrađuju u dole navedene svrhe – jeste eSky.pl S.A. sa sjedištem u Katovicama, adresa:
   Murckowska 14a,
   e-adresa: iod@esky.com
  5. Kontrolor podataka je imenovao službenika za zaštitu podataka (u daljem tekstu: Službenik). Službeniku možete da se obratite u vezi sa svim pitanjima koja su vezana za obradu vaših ličnih podataka, kao i u slučaju nejasnoća u vezi s vašim pravima. Službenik je dužan da sačuva poslovnu tajnu ili čuva povjerljivost svojih zadataka – u skladu sa zakonom EU ili zakonom države.
    

   Službenik za zaštitu podataka: Grzegorz Gawin

   e-adresa: iod@esky.com

  6. Službenik ima sljedeće zadatke:
   1. obavještavanje Kontrolora podataka i zaposlenih koji obrađuju lične podatke o njihovim obavezama na osnovu ove Uredbe i drugih propisa EU ili zemalja-članica o zaštiti podataka, kao i davanje savjeta iz te oblasti;
   2. praćenje poštovanja GDPR, drugih propisa EU ili zemalja-članica o zaštiti podataka i politika Kontrolora podataka ili procesora (izvršitelja obrade) u oblasti zaštite ličnih podataka, uključujući i podjelu obaveza, aktivnosti za povećanje svijesti, obuke osoblja koje učestvuje u operacijama obrade i revizije vezane za to;
   3. davanje – na zahtjev – preporuka vezanih za procjenu posljedica po zaštitu podataka i praćenje njenog provođenja;
   4. saradnja s nadzornim organom;
   5. vršenje funkcije kontakt jedinice za nadzorni organ po pitanjima koja su vezana za obradu, uključujući prethodne konsultacije o kojima je riječ u čl. 36 i, u opravdanim slučajevima, davanje konsultacija za sve druge stvari.
  7. Kontrolor podataka garantuje da će obrađivati vaše lične podatke isključivo u konkretne, jasne i zakonski opravdane svrhe i neće ih dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Svrha obrade podataka predstavlja razlog iz kojeg obrađujemo vaše lične podatke. Ako Kontrolor podataka bude htio da obrađuje vaše podatke u druge svrhe koje nisu navedene u nastavku, bićete obaviješteni o toj novoj svrsi. U donjoj tabeli su prikazane svrhe obrade podataka.
   Svrha Objašnjenje Pravni osnov Rok obrade (kada će vaši podaci biti izbrisani)
   Registracija profila u usluzi u skladu s tekstom pravilnika (u daljem tekstu: Pravilnik). U ovom slučaju radi se o obradi podataka u opsegu koji je neophodan da biste mogli da napravite profil u usluzi www.esky.ba i koristite ga, između ostalog, za verifikaciju ispravnosti podataka ili pregled obavljenih transakcija. Registracija profila je automatizovana. Ako imate problema s registracijom profila, možete da se obratite centru za podršku. Svaki korisnik ima pravo na registraciju profila, bez prethodne verifikacije. Čl. 6 st. 1 t. b) GDPR i čl. 22 st. 2 t. a) GDPR Tokom perioda vršenja usluge profila, ali ako ne dođe do registracije profila u usluzi ili nakon brisanja profila, podaci će se arhivirati i neće se koristiti osim za ostvarivanje, osporavanje ili utvrđivanje uzajamnih potraživanja.
   Sklapanje ugovora o vršenju usluga u skladu s Pravilnikom. Nezavisno od toga da li ste napravili profil u usluzi www.esky.ba, ili ste neregistrovani korisnik, možete da naručite uslugu u skladu s Pravilnikom, npr. da rezervišete kartu ili hotel. Lični podaci prikupljeni tokom procesa naručivanja usluge biće obrađeni (uključujući davanje aviokompanijama ili drugim vršiocima usluga) da bi usluga mogla da se izvrši.

   Sklapanje ugovora se također može izvršiti preko centra za podršku Kontrolora podataka.

   Sklapanje ugovora se vrši na automatizovan način.
   Svaki korisnik ima pravo na sklapanje ugovora, bez prethodne verifikacije.  
   Čl. 6 st. 1 t. b) GDPR i čl. 22 st. 2 t. a) GDPR TTokom perioda vršenja usluge i do trenutka zastarjelosti uzajamnih potraživanja, ali ako ne dođe do sklapanja ugovora i realizacije usluge u skladu sa Pravilnikom ili nakon realizacije usluge, podaci će se arhivirati i neće se koristiti osim za ostvarivanje, osporavanje ili utvrđivanje uzajamnih potraživanja.
   Realizacija ugovora o vršenju usluga u skladu s Pravilnikom. Nezavisno od toga da li ste napravili profil u usluzi www.esky.ba, ili ste neregistrovani korisnik, možete da naručite uslugu u skladu s Pravilnikom, npr. da rezervišete kartu ili hotel. Lični podaci prikupljeni tokom procesa naručivanja usluge biće obrađeni (uključujući davanje aviokompanijama ili drugim vršiocima usluga) da bi ugovor mogao da se realizuje.

   Tokom naručivanja usluge možete izabrati i dodatne opcije (u skladu s Pravilnikom), a ako izaberete te opcije, vaši podaci će se obrađivati i radi realizacije te dodatne usluge.

   Sklapanje ugovora se vrši na automatizovan način, osim ako se usluga ne realizuje preko centra za podršku.
   Svaki korisnik ima pravo na dobivanje usluge, bez prethodne verifikacije.
   Čl. 6 st. 1 t. b) GDPR i čl. 22 st. 2 t. a) GDPR Tokom perioda vršenja usluge i do trenutka zastarjelosti uzajamnih potraživanja, ali ako ne dođe do sklapanja ugovora i realizacije usluge u skladu sa Pravilnikom ili nakon realizacije usluge, podaci će se arhivirati i neće se koristiti osim za ostvarivanje, osporavanje ili utvrđivanje uzajamnih potraživanja.
   Realizacija marketinških usluga eSky. Ako se marketinške usluge budu realizovale preko e-pošte, tražićemo vam dodatnu saglasnost (pogledajte u nastavku). U tom slučaju koristiće se lični podaci prikupljeni preko profila ili tokom procesa transakcije i vršenja usluge i za to vrijeme. Navedena svrha se također može realizovati preko prikazivanja personalizovane reklame na osnovu profilisanja. Profilisanje u skladu sa GDPR-om znači proizvoljni oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji se zasniva na korištenju ličnih podataka za procjenu nekih ličnih faktora fizičkog lica, a naročito za analizu ili prognozu aspekata koji se odnose na efekte rada tog fizičkog lica, njegov ekonomski položaj, zdravstveno stanje, lične preference, interesovanja, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili promjene lokacije. Čl. 6 st. 1 t. f) GDPR Do trenutka podnošenja žalbe, a nakon prijave samo za osporavanje potraživanja (u roku zastarjelosti potraživanja na osnovu povrede ličnih dobara).
   Vršenje obaveze javnih davanja (npr. poreza) u skladu sa sklapanjem ugovora o vršenju usluga u skladu s Pravilnikom. Radi se o vršenju obaveza Kontrolora podataka prema poljskom zakonu. Čl. 6 st. 1 t. c) GDPR Do vremena zastarjelosti javnih davanja (između ostalog, poreza).
   Sigurnost usluge. Radi se, između ostalog, o sprečavanju neovlaštenog pristupa elektronskim mrežama za komunikaciju i zlonamjernog softvera, o prekidu DOS napada, kao i o sprječavanju oštećenja kompjuterskih sistema i sistema za elektronsku komunikaciju. Čl. 6 st. 1 t. f) GDPR Do trenutka podnošenja odgovarajuće žalbe (pogledajte u nastavku) ili do trenutka zastarjelosti uzajamnih potraživanja, npr. vezanih za povredu sigurnosnih principa usluge -> zavisno od toga šta će se desiti ranije.
   Vršenje statističke analize, uključujući i finansijsku, pri čemu su namjena rezultata tih ispitivanja potrebe poboljšanja kvaliteta usluga koje vrši Kontrolor podataka. Analiza se vrši „ručno“. Svrha analize je identifikacija transakcija koje predstavljaju povredu ugovora (bez namjere plaćanja) kako bi se tražila prava od Kontrolora podataka. Čl. 6 st. 1 t. f) GDPR Do trenutka podnošenja odgovarajuće žalbe ili do trenutka zastarjelosti uzajamnih potraživanja, npr. vezanih za povredu sigurnosnih principa usluge -> zavisno od toga šta će se desiti ranije.
   Slanje biltena U tom slučaju ćemo vas zamoliti da date dodatnu saglasnost i navedete e-adresu. U tom slučaju koristiće se lični podaci prikupljeni preko peofila ili tokom procesa transakcije i vršenja usluge i u tom periodu. Navedena svrha se može realizovati i preko prikazivanja personalizovane reklame na osnovu profilisanja. Profilisanje u skladu sa GDPR-om znači proizvoljni oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji se zasniva na korištenju ličnih podataka za procjenu nekih ličnih faktora fizičkog lica, a naročito za analizu ili prognozu aspekata koji se odnose na efekte rada tog fizičkog lica, njegov ekonomski položaj, zdravstveno stanje, lične preference, interesovanja, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili promjene lokacije. Čl. 6 st. 1 t. a) GDPR Do trenutka opoziva saglasnosti, a nakon opoziva samo za osporavanja potraživanja (u roku zastarjelosti potraživanja na osnovu povrede ličnih dobara).
   Slanje obavještenja o cijenama („price alert“) U tom slučaju ćemo vas zamoliti da date dodatnu saglasnost i navedete e-adresu. U tom slučaju koristiće se lični podaci prikupljeni preko profila ili tokom procesa transakcije i vršenja usluge i u tom periodu. Navedena svrha se može realizovati i preko prikazivanja personalizovane reklame na osnovu profilisanja. Profilisanje u skladu sa GDPR-om znači proizvoljni oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji se zasniva na korišćenju ličnih podataka za procjenu nekih ličnih faktora fizičkog lica, a naročito za analizu ili prognozu aspekata koji se odnose na efekte rada tog fizičkog lica, njegov ekonomski položaj, zdravstveno stanje, lične preference, interesovanja, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili promjene lokacije. Čl. 6 st. 1 t. a) GDPR Do trenutka opoziva saglasnosti, a nakon opoziva samo za osporavanja potraživanja (u roku zastarjelosti potraživanja na osnovu povrede ličnih dobara).
   Prikazivanje obavještenja (tzv. web push) U tom slučaju ćemo vas zamoliti da date dodatnu saglasnost. „Web push“ podrazumijeva da se na adresi preglednika pojavljuje pitanje da li korisnik daje saglasnost za primanje „web push“ obavještenja. Korisnik ima mogućnost da prihvati ili blokira obavještenja. Tekst obavještenja sastavlja preglednik, bez mogućnosti utjecaja na njega. Čl. 6 st. 1 t. a) GDPR Do trenutka opoziva saglasnosti, a nakon opoziva samo za osporavanja potraživanja (u roku zastarjelosti potraživanja na osnovu povrede ličnih dobara).
   Geolokacija za potrebe prikazivanja personalizovane reklame U tom slučaju ćemo vas zamoliti da date dodatnu saglasnost. Čl. 6 st. 1 t. a) GDPR Do trenutka opoziva saglasnosti, a nakon opoziva samo za osporavanja potraživanja (u roku zastarjelosti potraživanja na osnovu povrede ličnih dobara).
   Vršenje obaveza koje su vezane za realizaciju prava navedenih u GDPR-u. U tom slučaju podaci će se obrađivati isključivo u opsegu koji je neophodan za identifikaciju i verifikaciju identiteta lica koje podnosi zahtjev. Čl. 6 st. 1 t. c) GDPR Za osporavanja potraživanja u roku zastarjelosti potraživanja na osnovu povrede ličnih dobara.
   Ostvarivanje, utvrđivanje ili osporavanje potraživanja koja su vezana za:

   - vršenje usluge u skladu s Pravilnikom (u tom opsegu, razmatranje reklamacije);
   - vršenje obaveza koje proizilaze iz GDPR propisa (da bi se mogla dokazati usaglašenost sa propisima).
   U tom slučaju podaci će se obrađivati isključivo u opsegu koji je neophodan za ostvarivanje, utvrđivanje ili osporavanje potraživanja. Čl. 6 st. 1 t. f) GDPR Tokom roka zastarjelosti potraživanja, kako prema Kontroloru podataka tako i potraživanja koja pripadaju Kontroloru podataka.
   Arhiviranje i postupanje s upitima za uslugu eSky Asistent Obrada ličnih podataka je neophodna za provjeru najčešće postavljanih pitanja i proširenje usluge novim ažuriranjem odgovora u zavisnosti od prijavljene potražnje. Čl. 6 st. 1 t. b i čl. 6 st. 1 t. f (u oblasti poboljšanja kvaliteta usluga prilagođenih informacijama koje pružaju klijenti). Tokom perioda pružanja usluge i do trenutka zastarjelosti uzajamnih potraživanja, ali ako ne dođe do sklapanja ugovora i realizacije usluge u skladu sa Pravilnikom ili nakon realizacije usluge, podaci će se arhivirati i neće se koristiti osim za ostvarivanje, osporavanje ili utvrđivanje uzajamnih potraživanja.
   Realiziranje ugovora s Administratorom Ukoliko ste zaposlenik/suradnik/član uprave firme s kojom je ugovor sklopljen, vaši podaci kao što su ime, prezime, kontakt podaci, pozicija u firmi, podaci o narudžbini bit će obrađeni kako bi se izvršila narudžbina, kao i za svrhu plaćanja poreza i osiguranja potraživanja, zadržavajući prava navedena u ovoj Politici privatnosti.
   Poslovni razgovori sa zaposlenicima mogu biti zabilježeni radi provjere ispravnosti podataka i kvalitete pruženih usluga.
   Čl. 6 st.1 tč. b) c) i f) GDPR U toku perioda pružanja usluge i do ograničenja međusobnih potraživanja, osim ako ugovor nije zaključen i usluga nije pružena u skladu s Pravilnikom ili nakon završetka usluge, podaci će se arhivirati i neće se koristiti osim u svrhu ispitivanja, odbrane ili utvrđivanja međusobnih zahtjeva.
  8. Ako se vaši lični podaci budu obrađivali na osnovu saglasnosti, možete je opozvati u svakom trenutku. Saglasnost možete opozvati u sjedištu Kontrolora podataka ili preko odgovarajućeg obrasca na stranici www.esky.ba (sekcija: Kontakt). Opoziv saglasnosti ne utiče na usaglašenost sa zakonom obrade vršene do vremena opoziva saglasnosti. U slučaju opoziva saglasnosti, Kontrolor podataka će procijeniti da li je obrada podataka i dalje opravdana. Dalja obrada podataka će u takvom slučaju biti moguća za osporavanje potraživanja (npr. dokazivanjem da je pravo na opoziv saglasnosti ostvareno) i samo u opsegu koji je za tu svrhu neophodan.
  9. Imajte na umu da svaki put kad lični podaci budu obrađivani na osnovu čl. 6 st. 1 t. f) GDPR (pogledajte u prethodnom tekstu), tj. u slučaju tzv. opravdanog interesa Kontrolora podataka, možete u svakom trenutku uložiti protest – iz razloga koji su vezani za posebnu situaciju – protiv obrade ličnih podataka. Kad se uloži protest, Kontrolor podataka više neće moći da obrađuje lične podatke osim ako ne dokaže da postoje zakoniti i opravdani razlozi za njihovu obradu koji su nadređeni u odnosu na interese, prava i slobode lica na koje se podaci odnose ili razlozi za utvrđivanje, ostvarivanje ili osporavanje potraživanja.

   Ono što je bitno – u slučajevima kad se lični podaci obrađuju na osnovu čl. 6 st. 1 t. f) GDPR (pogledajte u prethodnom tekstu) radi pružanja marketinških usluga eSky – podnošenje žalbe ne treba pravdati posebnom situacijom, a kad se uloži protest, Kontrolor podataka više neće moći da obrađuje lične podatke na osnovu čl. 6 st. 1 t. f) GDPR radi pružanja marketinških usluga eSky u opsegu u kojem su se ti podaci obrađivali za tu svrhu.

   Protest možete uložiti na sljedeći način: u sjedištu Kontrolora podataka ili preko odgovarajućeg obrasca na stranici www.esky.ba (sekcija: Kontakt).
  10. Osim prava na opoziv saglasnosti i ulaganje protesta, imate pravo i na pristup podacima, uključujući dobijanje kopije podataka, pravo na prijenos podataka, pravo na ispravku i brisanje podataka, ograničenja obrade i pravo da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, i ima pravne posljedice ili na sličan način bitno utiče na nju.
   Navedena prava možete da ostvarite na sljedeći način: u sjedištu Kontrolora podataka ili preko odgovarajućeg obrasca na stranici www.esky.ba (sekcija: Kontakt).
   Podatke možete da ispravite i na svom nalogu.
   U svakom trenutku možete i da izbrišete nalog nakon prijave na Tvoj račun u skladu s Pravilnikom, podnošenjem zahtjeva u sjedištu Kontrolora podataka ili preko odgovarajućeg obrasca na stranici www.esky.ba (sekcija: Kontakt).
  11. Lične podatke ćemo pribavljati direktno od vas (preko profila, tokom procesa transakcije itd.). Podaci se mogu pribaviti iz drugih izvora isključivo radi vršenja usluge. Radi se o informacijama od subjekata koji vrše uslugu koju ste naručili (aviokompanije, hoteli itd.) Opseg podataka će obuhvatati isključivo informacije koje su neophodne za potvrđivanje toga da li je narudžbina plaćena.
  12. Navođenje ličnih podataka je uvijek dobrovoljno, ali i neophodno za realizaciju gore navedenih svrha.
  13. 13. Lični podaci koji se obrađuju radi vršenja usluge u skladu s Pravilnikom daju se subjektima koji u korist korisnika vrše uslugu koju je korisnik izabrao (uključujući i podizvođače), npr. aviokompanijama, hotelima, osiguravajućim kompanijama, posrednicima u plaćanju, GDS-u (Global Distribution System) itd. Nezavisno od svrhe obrade podataka, pristup vašim ličnim podacima mogu da imaju isključivo ovlašteni zaposleni i podizvođači Kontrolora podataka s kojima je on sklopio odgovarajuće ugovore o davanju podataka (za detalje se obratite službeniku za zaštitu podataka).
 3. POLITIKA PRIVATNOSTI – NAČIN OBRADE PODATAKA OD STRANE DRUGIH PRUŽATELJA USLUGA

  1. Društvene mreže. Na ovoj web stranici se koriste dodaci za društvene mreže sljedećih pružatelja usluga:
   1. Facebook, Instagram (operater: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Sjedinjene Američke Države) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
   2. YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Sjedinjene Američke Države) - https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=bs&ref_topic=6151248
   3. Twitter (operater: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Sjedinjene Američke Države) - https://twitter.com/en/privacy
   4. LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, Sjedinjene Američke Države) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   5. Pinterest (operater: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Sjedinjene Američke Države) - https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
    
   • Ovi dodaci standardno prikupljaju podatke Korisnika i šalju ih serveru odgovarajućeg pružatelja. Klikom na simbol uključujete dodatak što označava saglasnost na prosljeđivanje podataka odgovarajućem dostavljaču. Pravna osnova za upotrebu dodataka: čl. 6. stavak 1 tač. a) i f) GDPR.
   • Uključeni dodaci prikupljaju lične podatke, kao što su IP adresa Korisnika, i šalju ih serveru odgovarajućeg pružatelja gdje su ovi podaci pohranjeni. Kada Korisnik posjeti odgovarajuću web stranicu uključeni dodatak podešava kolačiće s jedinstvenim identifikatorom. To omogućuje dostavljaču generirati profile ponašanja Korisnika. Ukoliko je Korisnik član društvene mreže odgovarajućeg servera i prijavi se na nju tokom posjete web stranici, njegovi podaci i informacije o njegovoj posjeti na toj web stranici mogu biti povezani s njegovim nalogom u odgovarajućoj društvenoj mreži. Više informacija o opsegu, posebnosti i cilju obrade kao i o pravima i opcijama podešavanja, koji se odnose na zaštitu, nalazi se u gore navedenim Politikama Pružatelja usluga.
   • Osim toga Pružatelj usluga može slati poruke licima koja su dala svoju suglasnost ili kad to proizlazi iz realiziranja naručenih usluga uz upotrebu alata e-pošte koje je podijelio iPresso (Encja.com SA, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Poljska) prema pravilima određenim u: https://www.ipresso.com/privacy-policy.
  2. Servis može isto tako omogućiti Korisniku mogućnost registriranja i prijave preko Facebook naloga. Ako se Korisnik registrira preko Facebook naloga, Facebook će pitati za saglasnost za dijeljenje određenih podataka s korisničkog Facebook naloga. Ovi podaci mogu uključivati ime i prezime kao i adresu e-pošte Korisnika u cilju omogućavanja verifikacije identiteta i spola Korisnika. Mogu takođe sadržavati opšte podatke o lokalizaciji Korisnika, vezu s njegovim Facebook nalogom, podatke o vremenskoj zoni, datum rođenja, profilnu sliku, podatke o lajkovima te spisak prijatelja Korisnika.
   Facebook će ove podatke prikupljati i slati u skladu s pravilima obavezujućim na Facebook-u i navedenim u pravilima o upotrebi podataka. Ovi podaci će se koristiti u cilju kreiranja, dijeljenja i personalizacije korisničkog naloga. Pravna osnova: čl. 6 stav. 1 tač. a), b) i f) GDPR. Korisnik može kontrolirati podatke koji se šalju s Facebook naloga pomoću postavki privatnosti na Facebook-u.
   Ako se korisnik registrira preko Facebook naloga, nalog Korisnika će se automatski povezati s njegovim Facebook nalogom.
  3. U slučaju prijave putem društvenih mreža, koristićemo sljedeće podatke: ime, prezime, e-mail adresa, javno dostupne informacije - ove informacije ćemo koristiti za pristup/ prijavu na servis (Član 6 (1) (b) GDPR-a). Ove podatke je moguće ukloniti: brisanjem računa, korištenjem alternativne metode prijave ili direktnim kontaktom organizacije za procesuiranje podataka na: iod@esky.com.
  4. Analiza ponašanja korisnika na web stranici
   • Google Analytics

    Ova web stranica koristi usluge Google Analytics koji je namijenjen analizi internetskih servisa i koji nudi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države. To omogućuje dodjelu podataka iz raznih uređaja u identifikator Korisnika te analizu radnji koje ovaj Korisnik vrši s nivoa praćenih uređaja (isto usluge Firebase i Optimize).

    Google će upotrebljavati ove podatke prema nalogu operatera web stranice kako bi ocijenio način na koji Korisnik upotrebljava ovu web stranicu, kako bi se mogli sastavljati izvještaji o aktivnosti na web stranici i vršiti za operatera web stranice druge usluge vezane uz web stranicu i korištenje interneta. Obrada podataka u ovu svrhu je isto tako zakonski zasnovana u interesu operatera Servisa. Zakonska osnova korištenja usluga Google Analytics: čl. 6 stav. 1 tač. f) GDPR. Više informacija o uslovima i pravilima korištenja ove usluge možete naći na internetskim stranicama https://www.google.com/analytics/terms/ , https://policies.google.com/?hl=bs.

    Korisnik može spriječiti čuvanje kolačića određenim podešavanjem postavki u internetskom pregledniku. U ovom slučaju korisnik ipak neće moći koristiti sve funkcije web stranice. Korisnik može takođe spriječiti da Google prikuplja i obrađuje podatke generirane od strane kolačića i podatke vezane uz to da Korisnik upotrebljava web stranicu (uključujući i IP adresu) preuzimajući i instalirajući dodatak dostupan na adresi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. U cilju podešavanja kolačića vezanog uz odustajanje treba kliknuti ovdje: Isključi uslugu Google Analytics. U slučaju mobilnih uređaja gore navedene funkcije vrši Firebase prema pravilima određenim u: https://firebase.google.com/support/privacy.

   • Google Ads i praćenje konverzije

    Kako bi se preporučile usluge koje su najviše prilagođene očekivanjima Korisnika servisa, upotrebljava se sistem prikazivanja reklama Google Ads i primjenjuje se funkcija praćenja konverzija na Google-u u cilju personalizacije on-line reklama na osnovu interesa i lokalizacije. Opciju anonimizacije IP adresa kontrolira Google Menadžer tagova pomoću unutarnjih postavki. Postavke su podešene na način na koji će obavezna anonimizacija prema zakonu u okviru zaštite podataka uključivati IP adrese. Reklame se prikazuju na osnovu zahtjeva pretraživanja na web stranicama koje su dio reklamne mreže Google. Korisnik može takođe izabrati vrstu prikazivanih reklama na Google-u ili isključiti reklame na Google-u na osnovu interesa koristeći stranicu ads settings. Može isto tako isključiti kolačiće trećih subjekata koristeći alat za odustajanje od kolačićapodijeljenog od strane organizacije Network Advertising Initiative.

    Ako Korisnik ne želi dobijati nikakve personalizirane reklame, može isključiti opciju prikazivanja reklama tog tipa koristeći stranicu Google Ad Settings

    Više informacija o načinu upotrebe kolačića od strane Google možete naći u politici privatnosti Google..

   • Hotjar

    Podaci prikupljani i pohranjivanji u ovom servisu namijenjeni su u svrhe vezane uz optimizaciju njegovog rada. To se vrši pomoću tehnologija koje dijeli Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com). Ovi podaci mogu biti namijenjeni za generiranje profila Korisnika koji koriste nadimke. U ovu svrhu mogu se takođe primjenjivati kolačići. Podaci prikupljani pomoću Hotjar tehnologija nisu namijenjeni identifikaciji identiteta Korisnika koji posjeti ovu web stranicu i neće se povezivati s ličnim podacima Korisnika koji koristi nadimak ukoliko Korisnik ne da saglasnost. Korisnik može u svakom trenutku povući saglasnost da Hotjar prikuplja podatke Korisnika sa web stranica koje koriste ovu tehnologiju. Kako bi to uradio mora preći na stranicu https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-outi kliknuti dugme „Disable Hotjar” (Isključite Hotjar) ili u pregledniku uključiti opciju „Do Not Track” (Bez praćenja).

   • Criteo

    Pomoću tehnologije Criteo (dijeljene od strane Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Minhen i u okviru grupe Criteo, Adresa: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francuska) u marketinške svrhe se prikupljaju informacije o ponašanju Korisnika vezane uz preglede internet stranica i on-line sadržaja Pružatelja usluga uz istovremeno kreiranje kolačića na web stranici (isključivo u anonimiziranom obliku). To omogućuje Criteo analizu ponašanja Korisnika vezanu uz pregledavane web stranice i prikaz u trenutku posjete drugih web stranica reklamnih banera usmjerenih preporučivanim proizvodima. Podaci koje je Criteo prikupio namijenjeni su isključivo usavršavanju reklamnih sadržaja. Na svakom prikazanom reklamnom baneru možete naći slovo „i” (informacija). Kada Korisnik strjelicom miša aktivira ovo slovo i klikne ga, pokazat će se stranica s objašnjenjem o sistemu i opcijama odustajanja. Kada Korisnik klikne opciju „opt-out” (odustajanje), uzrokovaće podešavanje kolačića s informacijom o odustajanju koji će sprječavati prikazivanje ovog reklamnog banera u budućnosti. Podaci se neće upotrebljavati ni na jedan način niti proslijeđivati trećim licima. Više informacija o Criteo i mogućnostima iznošenja prigovora na anonimnu analizu ponašanja Korisnika vezanu uz pregled internetskih stranica možete naći na stranici https://www.criteo.com/privacy/.

   • RTB House

    Pomoću tehnologije RTB House (dijeljena od strane RTB House S.A., ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Poljska) u marketinške svrhe se prikupljaju informacije o ponašanju Korisnika vezane uz preglede web stranica i on-line sadržaje. To omogućuje RTB House analizu ponašanja Korisnika u vezi s pregledavanim internetskim stranicama i prikaz, u trenutku posjete web stranici, preporuke u obliku reklamnog banera. Kada Korisnik klikne opciju „opt-out” (odustajanje), uzrokovaće podešavanje kolačića s informacijom o odustajanju koji će sprječavati prikazivanje ovog reklamnog banera u budućnosti. Ovi podaci neće se upotrebljavati ni na jedan način niti proslijeđivati trećim licima. Više informacija o RTB House i mogućnostima iznošenja prigovora na anonimnu analizu ponašanja Korisnika vezanu uz pregled internetskih stranica možete naći na stranici https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

   • Adara

    Koristeći tehnologiju Adara (koju omogućava Adara, Inc. ("Adara"), kalifornijska korporacija, sa uredima smještenim na adresi 2625 Middlefield Road # 827, Palo Alto, CA 94306, SAD), u marketinške svrhe prikupljaju se informacije o ponašanju Korisnika u vezi sa pregledavanjem internetskih stranica i online sadržaja. To omogućava analiziranje ponašanja Korisnika vezano za pregledane internetske stranice i prikazivanje preporuke proizvoda u obliku reklamnog banera prilikom posjeta web lokacijama. Ako kliknete na “opt-out" (odjava), postavit će se kolačić za odjavu koji će spriječiti prikazivanje tog banera u budućnosti. Ovi podaci mogu se prenijeti trećim stranama. Za više informacija i mogućnost prigovora za anonimnu analizu vašeg ponašanja prilikom pregledavanja internetskih stranica posjetite https://adara.com/privacy-promise/.

  5. Obrada plaćanja
   • Kako biste izvršili plaćanje uz pomoć platne kartice, podaci će biti prenijeti na:
   • ADYEN BV,Simon Carmiggeltstraat 6-50, Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB AMSTERDAM, The Netherlands
   • https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
   • ili
   • CHECKOUT LTD, sa sjedištem u 54 Portland Place, London W1B 1DY, Ujedinjeno Kraljevstvo, ovlašteno od strane Financial Conduct Authority („FCA”) kao institucije za elektronički novac pod brojem 900816;
   • I
   • CHECKOUT TECHNOLOGY LTD, sa sjedištem u Trident Chambersu, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britanski Djevičanski Otoci.
   • https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
   • Navedeni entiteti koristit će podatke za obavljanje transakcije zaključene putem naše internetske stranice kako bi se omogućilo usmjeravanje transakcija prema jednoj ili više mreža za plaćanje, između ostalog, na primjer, za:
    • Tehnički prijem informacija povezanih sa statusom Transakcija,
    • Informacije o izvještavanju, uključujući podatke o transakcijama, naknade za usluge, povrat sredstava, nadoknade sredstava, sporove itd.,
    • Usluge tokenizacije,
    • Provjeru prevare i upravljanje rizicima,
    • Tehničku podršku za integraciju.
   • Prijenos podataka koji se odnose na transakcije i kartice neophodan je za pružanje usluga koje se plaćaju platnom karticom.
  6. Usluga spoljnih transakcija i Kontakt centar
   • U slučaju da je neophodno obaviti razgovore na jezicima koji nisu dostupni u periodu koji je neophodan za efikasnu uslugu transakcije (kakav je posebno: EN), moguće je preusmjeriti poziv spoljnjem davatelju usluga Kontakt centra, tj: IGT Solutions Private Limited, a company incorporated under the laws of India having its principal place of business at Unit No. 1,Ground Floor, A Wing, Business @ Mantri Survey No. 197/2+4 to 7B, LohegaonNagar Road, Pune, Maharashtra – 411014, India. Operator Kontakt centra obrađuje podatke izvan EEP, tj. u Indiji. I obrada i prijenos podataka realiziraju se u skladu sa sigurnosnim pravilima, tj. nakon potpisivanja ugovora o povjerenju s modelima ugovornih klauzula i u skladu s ovom Politikom privatnosti i Politikom operatora dostupnom na stranici: https://www.igtsolutions.com/policies/. Pružanje podataka je dobrovoljno, ali i neophodno za izvršenje ugovora.
  7. Istraživanje zadovoljstva uslugom
   • U slučaju da Korisnik pristane na procjenu kvaliteta usluge, može biti preusmjeren na posrednički alat za anketiranje. Alat analizira informacije koje je korisnik pružio u cilju poboljšanja kvalitete usluge. Prijenos podataka je dobrovoljan i vrši se u skladu sa ovom Politikom privatnosti i Politikom pružaoca usluga, što je dostupno na https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/. Prethodno spomenuti alat bilježi samo IP adresu. Ne pohranjuju se lični ili kontakt podaci Korisnika.