Jelovnik

Kada stvari krenu po krivu, osiguranje treba da ih ispravlja

1
 • do € 200 000
  osiguranje od odgovornosti
 • do € 300 000
  troškovi medicinskog liječenja i pomoći
 • do € 1 000
  u slučaju kašnjenja prtljaga

Putno osiguranje

Šta dobijate?

 • Pokrivanje troškova liječenja u inostranstvu (uključujući infekciju COVID-19) do 300 000 € i karantinska naknada - pokrivanje potrebnih i dokumentovanih dodatnih troškova smještaja, obroka i prijevoza do 2 000 €
 • Pokrivanje troškova medicinskog liječenja pogoršanja hroničnih bolesti do 100 000 €
 • Osiguranje od nesreće do 10 000 € i osiguranje treće strane 200 000 €.
 • Naknada za izgubljeni ili oštećeni prtljag do 1 000 €

Ovo osiguranje je za Vas ukoliko:

 • Putujete radi odmora ili razonode.
 • Bavite se rekreativnim sportovima, kao što su skijanje i trčanje.
 • Želite da se pobrinete i za svoj prtljag.
 • Očekujete potpunu zaštitu gdje god da putujete.

Osiguranje otkaza putovanja

Šta dobijate?

 • Iznos nadoknade troškova putovanja do 5 000 €.
 • Nadoknada troškova za avionsku i kartu za voz, te za troškove rezervacije hotelskog smještaja, u slučaju otkazivanja putovanja, u određenim situacijama.
 • Nadoknada troškova putovanja u slučaju krađe važnih dokumenata (viza, pasoš, lična karta).
 • Zaštita tokom lokalnih i međunarodnih putovanja.

Ovo osiguranje je za Vas ukoliko:

 • Želite biti spremni za sve slučajeve.
 • Kupili ste skupu avionsku kartu.
 • Planirate svoje putovanje dosta unaprijed.
 • Neočekivani događaji i situacije Vas nerviraju.

Važni dokumenti

Evropa i Svijet

Putno osiguranje

Osiguranje otkaza putovanja

Državni

Putno osiguranje

Osiguranje otkaza putovanja