Jelovnik

Odjavljivanje iz hotela (check out)

Odjavljivanje iz hotela (check out)

Proces odjave iz hotela (check-out) mora uvijek biti završen do onog vremena za odjavljivanje koje je odredio hotel.

Imajte na umu sljedeće!

Odjavljivanje se obično mora obaviti u 12.00 i do tada morate napustiti hotelsku sobu. Međutim, svaki hotel individualno određuje vrijeme ostanka u hotelu - tokom prijavljivanja osoblje recepcije informiše goste o vremenu odjave.

Pažnja!

Ako budete ostali duže od vremena određenog za odjavljivanje, hotel vam može naplatiti još jedno noćenje. Neki hoteli dozvoljavaju kasno odjavljivanje - međutim, to se mora unaprijed dogovoriti sa osobljem hotela. Za kasnije ili ranije odjavljivanje može biti zatraženo dodatno plaćanje.

Prilikom napuštanja hotelske sobe, savjetujemo vam da pažljivo provjerite jeste li zapakovali sve stvari koje ste donijeli. Zatim otiđite na recepciju, vratite ključ od sobe i regulišite sva potraživanja.

Pojedini hoteli nakon odjave imaju prostoriju u kojoj možete ostaviti prtljag na čuvanje dok čekate na prijevoz.

Sistem rezervacija kompanije eSky funkcioniše na takav način da se plaćanje za boravak vrši prije nego što odete u hotel. Međutim, on će pokrivati ​​samo usluge koje su uključene u rezervisani proizvod. Svi dodatni troškovi moraju biti plaćeni prije napuštanja hotela. To uključuje, na primjer, troškove minibara, račune za telefon ili restoranske troškove.

Hotel također može izdati fakturu za vaš boravak. Na zahtjev gosta, recepcionar može naručiti taksi.

 

Upute i prijedlozi, koji se nalaze u ovom članku i povezanim člancima, su samo informativnog i pomoćnog karaktera i ne mogu da budu osnova za bilo koja potraživanja prema eSky.ba.

Da li ovaj članak sadrži informacije koje ste tražili? Da | Ne
Po mom mišljenu, ovaj članak:
Hvala Vam na Vašem mišljenju!