Jelovnik

Putni dokumenti nepophodni za djecu

Putni dokumenti nepophodni za djecu

Koji dokumenti se mogu koristiti za prijavljivanje djeteta?

Osnovni dokument koji dozvoljava djetetu da putuje širom svijeta jeste pasoš. Lična karta je takođe prihvatljiva, a u nekim slučajevima čak i đačka knjižica (uglavnom na domaćim letovima).

Prilikom prijavljivanja, isti dokument koji je upotrijebljen za popunjavanje podataka za avionsku kartu mora biti predat na uvid.

Neophodno je da dijete ima svoja dokumenta jer ne može da putuje sa dokumentima svojih roditelja.

Koji dokument je potreban djetetu kako bi putovalo avionom?

Letenje u Poljskoj

Osnovni dokument za dijete jeste lična karta. Zbog toga ga, oba roditelja (djeca do 13 godina starosti) ili jedan od roditelja (iznad 13 godina starosti) moraju registrovati u policijskoj upravi. Lična karta maloljetnika važi 5 godina.

U slučaju veoma male djece, neke avio-kompanije (npr. LOT), smatraju djetetov izvod iz matične knjige rođenih kao dokument. Pojedine avio-kompanije također smatraju đačku knjižicu kao indetifikacioni dokument na letovima u domaćem saobraćaju.

Letenje u Šengenskoj zoni

Na području koje pripada Šengenskoj zoni, djeca mogu putovati sa ličnom kartom ili pasošem.

Letenje izvan Šengenske zone

U ovom slučaju, pasoš ili viza su neophodni (provjeriti gdje je viza potrebna).

Kako bi podnijeli zahtjev za izdavanje pasoša, oba roditelja moraju da se pojave u policijskoj upravi, ili pak jedan od njih uz pismenu saglasnost drugog roditelja ovjerenoj kod notara ili drugog nadležnog lica.

Upozorenje!

Pasoš izdat za dijete mlađe od 13 godina validan je 5 godina, a pasoš koji je izdat za dijete starije od 13 godina, validan je 10 godina od datuma izdavanja. U opravdanim slučajevima (dokumenti neophodni za hitan put, krađa pasoša i dr.) moguće je podnijeti zahtjev za ubrzano dobijanje privremenog pasoša – validan je 12 mjeseci.

Oba roditelja moraju dati saglasnost kako bi njihovo dijete putovalo, mada odredbe nacionalnog zakona ne zahtjevaju neka specijalna ovlašćenja ukoliko dijete putuje sa jednim od roditelja ili pak sa trećim licem, npr. nenom i djedom.

Ukoliko posjedujete djetetov indetifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) kao treće lice, onda se smatra da imate saglasnost od strane roditelja za djetetovo putovanje.

Prije putovanja, informišite se oko procedura za putovanje maloljetnika u ambasadi zemlje koju želite posjetiti.

 

Upute i prijedlozi, koji se nalaze u ovom članku i povezanim člancima, su samo informativnog i pomoćnog karaktera i ne mogu da budu osnova za bilo koja potraživanja prema eSky.pl S.A.

Da li ovaj članak sadrži informacije koje ste tražili? Da | Ne
Po mom mišljenu, ovaj članak:
Hvala Vam na Vašem mišljenju!