Jelovnik

Osiguranje troškova otkazivanja avionske karte u vanrednim situacijama

Osiguranje troškova otkazivanja avionske karte u vanrednim situacijama

Osiguranje troškova otkazivanja avionske karte u vanrednim situacijama osigurat će vas u slučaju neočekivane promjene planova kada nije moguće realizovati planiran let. U tom slučaju, Osiguravač će vratiti čitav iznos koji ste potrošili na kupovinu karte.

Pažnja!

Osiguravatelj snosi odgovornost maksimalno do iznosa osiguranja navedenog u dokumentu o osiguranju, međutim, maksimalno do sume u protuvrijednosti 5.000 eura.

Šta obuhvata osiguranje?

Osiguravatelj će nadoknaditi troškove koje je imao Ugovaratelj osiguranja usljed otkazivanja avionske karte, ako to proizlazi iz sljedećih razloga:

  • Prilikom nesretnog slučaja koji je rezultirao hitnom hospitalizacijom Ugovaratelja osiguranja ili je rezultirao značajnim ograničenjem mogućnosti Ugovaratelja osiguranja da se samostalno kreće,
  • Ukoliko je Ugovaratelja osiguranja zadesila iznenadna teška bolest koja zahtijeva hitnu hospitalizaciju i nemogućnost oporavka do planiranog datuma putovanja Ugovaratelja osiguranja,
  • Ukoliko je člana porodice Ugovaratelja osiguranja zadesila iznenadna teška bolest ili nesretni slučaj koji zahtijevaju hitnu hospitalizaciju i nemogućnost oporavka do planiranog turističkog putovanja Ugovaratelja osiguranja. Također i u slučaju kada ta situacija zahtijeva prisustvo Ugovaratelja osiguranja na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine ili zemlje stalnog prebivališta Ugovaratelja osiguranja,
  • Ukoliko je došlo do iznenadne bolesti ili nesretnog slučaja člana porodice Ugovaratelja osiguranja koji uzrokuje značajno ograničenje samostalnog kretanja (tj. nemogućnosti kretanja ili samostalnog staranja o sebi, bez pomoći drugih osoba tokom planiranog perioda odlaska) kod kog je potrebno prisustvo Ugovaratelja osiguranja na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine ili zemlje prebivališta, potvrđeno medicinskom dokumentacijom,
  • Usljed rizične trudnoće, komplikacija vezanih za trudnoću Ugovaratelja osiguranja ili supružnika / partnera Ugovaratelja osiguranja, koja će rezultirati najmanje jednonedjeljnom hospitalizacijom u periodu koji obuhvaća period putovanja u inostranstvo ili u periodu od 7 dana neposredno prije datuma odlaska. Odgovornost Osiguravača u tom slučaju nastupa ako se u vrijeme zaključenja ugovora o osiguranju Ugovaratelj osiguranja i / ili supružnik Ugovaratelja osiguranja nalazio u maksimalno 8. nedjelji trudnoće i u situaciji kada je događaj koji je uzrokovao otkazivanje karte nastao ne kasnije nego do kraja 24. nedjelje trudnoće
  • Usljed smrti Ugovaratelja osiguranja ili člana njegove porodice,
  • Usljed ozbiljnog nesretnog slučaja u mjestu stalnog prebivališta Ugovaratelja osiguranja na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine ili u zemlji stalnog boravka, koji je nastao kao posljedica požara, prirodnih katastrofa ili usljed krivičnog dijela, uzrokujući neophodno lično prisustvo Ugovaratelja osiguranja,
  • Usljed dokumentovane krađe dokumenata potrebnih za putovanje, kao što su pasoš, lična karta, ulazna viza - pod uslovom da je krađa izvršena u roku od najviše 14 dana prije datuma polaska i da je prijavljena odgovarajućim vlastima,
  • Usljed krađe vozila ili požara u vozilu koje se nalazi u vlasništvu Ugovaratelja osiguranja u mjestu prebivališta Ugovaratelja osiguranja, zbog čega je potrebno provesti administrativne i pravne radnje koje zahtijevaju prisustvo Ugovaratelja osiguranja u zemlji prebivališta, ako se takav događaj dogodio u roku od najviše od 14 dana koji neposredno prethode datumu polaska.

Upute i prijedlozi, koji se nalaze u ovom članku i povezanim člancima, su samo informativnog i pomoćnog karaktera i ne mogu da budu osnova za bilo koja potraživanja prema eSky.pl S.A.

Da li ovaj članak sadrži informacije koje ste tražili? Da | Ne
Po mom mišljenu, ovaj članak:
Hvala Vam na Vašem mišljenju!